Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Χεμερινό Πρόγραμμα 2019-2020

Friday, 22 November 2019

Σας ενημερώνουμε πως από την Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2019 και μέχρι τις 31 ΜΑρτίου 2019, τα Δρομολόγια θα εκτελούνται με βάση το χειμερινό πρόγραμμα.  Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες πατώντας στις Διαδρομές ή από τη σελίδα και την εφαρμογή Motion.

© Copyright 2023 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd