Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΑΣΤΙΑ - ΑΠΟ 18/5/2020

Thursday, 21 May 2020

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ / SUBURBAN ROUTES:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ / DEPARTURES SCHEDULE: Από / From: 18/5/2020

Πρόγραμμα Αναχωρήσεων που θα ισχύσει από τη Δευτέρα 18/5/2020.

Departure Schedule which will be valid from Monday 18/5/2020.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΑΣΤΙΑ - ΑΠΟ 18/5/2020
© Copyright 2024 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd