Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ - ΑΣΤΙΚΗ - ΑΠΟ 21/5/2020

Thursday, 21 May 2020

ΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ / URBAN ROUTES:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ / DEPARTURES SCHEDULE: ΑΠΟ/FROM 21 MAY 2020

Πρόγραμμα Αναχωρήσεων που θα ισχύσει από την Πέμπτη 21/5/2020.

Departure Schedule which will be valid from Thursday 21/5/2020.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ - ΑΣΤΙΚΗ - ΑΠΟ 21/5/2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ - ΑΣΤΙΚΗ - ΑΠΟ 21/5/2020
© Copyright 2024 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd