Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Νέα Ωράρια Διαδρομής 616 απο 01/08/2017

Friday, 21 July 2017

Σας πληροφορούμε ότι από 01/08/2017 τα ωράρια της διαδρομής 616 αλλάζουν ως εξής:

Από Κόλπο Κοραλλίων: 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30 (Νέα)

Από Άγιο Γεώργιο: 08:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 (Νέα)

 

Τα πιο πάνω νέα ωράρια της 616 (19:30, 20:30, 21:30, 22:30 από Κόλπο Κοραλλίων και 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 απο Άγιο Γεώργιο) θα ισχύουν μέχρι και τις 30/11/2017.

© Copyright 2024 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd