Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΟΛΟΥ ΑΠΟ 17/10/2022

Monday, 17 October 2022

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΟΛΟΥ:

ΛΟΓΩ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 17/10/2022, ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 645, 649 ΚΑΙ Η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΠ19 ΘΑ ΕΚΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΚΑΘΗΚΑ, ΣΤΡΟΥΜΠΙ.

© Copyright 2023 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd