Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01/07/2020

Wednesday, 1 July 2020

Για τα ισχύοντα Προγράμματα Αναχωρήσεων παρακαλώ όπως ακολουθείτε τους πίνακες αναχωρήσεων στις "Διαδρομές". Έχουμε επαναφέρει μέρος της συχνότητας της υπηρεσίας με στόχο την πλήρη επαναφορά της στα κανονικά επίπεδα.  Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία για τη διασφάλιση της Ασφάλειας & Υγείας των Επιβατών και του Προσωπικού.

© Copyright 2023 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd