Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 612-ΑΠΡΙΛΗΣ 2021

Wednesday, 31 March 2021

ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 612 ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ-ΜΑΡΤΗΣ) ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2021.

© Copyright 2023 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd