Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Διακοπή Διαδρομής (617)

Tuesday, 16 June 2015

Διακοπή Διαδρομής  (617)


Σας πληροφορούμε ότι από 01/07/2015 η διαδρομή 617 καταργείται.

© Copyright 2021 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd