Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Αλλαγή Ωραρίων Δρομολογίου 610 από 01/04/2018

Tuesday, 20 March 2018

Σας πληροφορούμε ότι το ωράριο για τη διαδρομή 610 από 01/04/2018 θα είναι ως εξής:

Διαδρομή 610

 

Από Λιμάνι

Από Αγορά

Δευτέρα-Παρασκευή (Σεπτέμβριο- Μάιο)

06:25, 06:50, 07:20, 08:05 – 13:20 (Κάθε 15 λεπτά), 13:50, 14:20 – 16:35 (Κάθε 15 λεπτά), 17:05 – 23:35 (Κάθε 30 λεπτά)

06:15, 06:35, 07:05, 07:35, 08:05 – 13:05 (Κάθε 15 λεπτά), 13:35, 14:05, 14:35 – 16:50 (Κάθε 15 λεπτά), 17:20 – 23:20 (Κάθε 30 λεπτά)

Δευτέρα–Παρασκευή

(Ιούνιο-Αύγουστο)

Σχολικες Γιορτες

Σάββατο+Κυριακή

 

06:25, 06:50, 07:20, 08:05 – 14:20 (Κάθε 15 λεπτά), 14:40 – 16:20 (Κάθε 20 λεπτά), 16:35 – 23:35 (Κάθε 30 λεπτά)

06:15, 06:35, 07:05, 07:35, 08:05 – 14:20 (Κάθε 15 λεπτά), 14:40 – 16:20 (Κάθε 20 λεπτά), 16:50 – 23:20 (Κάθε 30 λεπτά)

© Copyright 2024 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd