Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Αλλαγή Ωραρίων (624)

Tuesday, 16 June 2015

Αλλαγή Ωραρίων  (624)

 

Σας πληροφορούμε ότι για τη διαδρομή 624 τα ωράρια από 01/07/2015 είναι τα εξής:

Διαδρομή 624

 

 

Από Πόλι


 

Από Πελαθούσα


 

Δευτέρα – Παρασκευή

 


07:40, 11:30

08:00, 11:45

Σάββατο

08:30, 12:00

08:50, 12:20

 

 

 

 

© Copyright 2021 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd