Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Αλλαγή Ωραρίων (622)

Tuesday, 16 June 2015

Αλλαγή Ωραρίων  (622)

 

Σας πληροφορούμε ότι για τη Διαδρομή 622 τα ωράρια από 01/07/2015 είναι τα εξής:

 

 

Διαδρομή 622

 

 

Από Πόλι


 

Από Λουτρά Αφροδίτης


Δευτέρα – Παρασκευή


6:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

6:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30

Κυριακή


6:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00

6:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30, 18:30

 

© Copyright 2021 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd