Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

ΑΛΛΑΓΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 618 ΑΠΟ 03/03/2023

Thursday, 2 March 2023

ΑΠΟ 03/03/2023 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ 618 ΣΤΙΣ 06:15 ΘΑ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΚΕΝΔΕΑ (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ PAFIOS MOT).

© Copyright 2023 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd