Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Αλλαγές σε διαδρομές λόγω Δημόσιας Αργίας 28/10/2017

Saturday, 21 October 2017

Σας υπενθυμίζουμε ότι λόγω δημόσιας Αργίας το Σάββατο 28/10/2017, όλες οι Διαδρομές θα λειτουργούν με πρόγραμμα Κυριακής. Συγκεκριμένα οι Διαδρομές που θα λειτουργήσουν με πρόγραμμα Κυριακής είναι: 603, 603B, 610, 611, 612, 613, 615, 616, 618, 631, 645, 622, 648

© Copyright 2024 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd