Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Εταιρικό Προφίλ

About Us

Ο Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου ΛΤΔ (Ο.ΣΥ.ΠΑ. ΛΤΔ) είναι  ιδιωτική εταιρεία που ιδρύθηκε στις 25 Νοεβρίου 2009 και λειτούργησε στις 4 Ιουλίου 2010. Η νεοσυσταθείσα εταιρεία έχει εμπειρία 30 χρόνων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς μέσω της εταιρείας ΑΛΕΠΑ ΛΤΔ η οποία είναι ο κύριος μέτοχος της Ο.ΣΥ.ΠΑ. ΛΤΔ. Η Ο.ΣΥ.ΠΑ. ΛΤΔ  έχει το αποκλειστικό δικαίωμα πραγματοποίησης καθημερινών, τακτικών διαδρομών σε όλη την επαρχία Πάφου.

Αποστολή μας

Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους επιβάτες μας, συνεισφορά στην προσπάθεια για μείωση των ρύπων και πρόσθεση αξίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Προτεραιότητα μας είναι να παρέχουμε ποιοτική εξυπηρέτηση στους πελάτες μας και να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες τους όσο αφορά, τις περιοχές κάλυψης, την συχνότητα των δρομολογίων, την άνεση, τη συνέπεια και το κόστος μέσω της συνεχούς βελτίωσης και της συνεργασίας με τους πελάτες μας.

Στόχος και όραμα μας είναι να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες μας, μέσω των προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων παροχής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και έκδοσης /ακύρωσης εισιτηρίων.
Μέσα από τη συνεχή ανανέωση του στόλου των λεωφορείων μας και τις αυστηρές προυποθέσεις που θέσαμε για την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων, επιθυμούμε να συνεισφέρουμε όσο μπορούμε σε ένα πιο φιλικό και πράσινο περιβάλλον για την κοινωνία μας. Στο σχέδιο ανανέωσης στόλου που έχει καταρτιστεί, προβλέπεται ότι μέχρι το 2016 ο μέσος όρος ηλικίας των Λεωφορείων της εταιρείας, θα είναι 5 χρόνια.

 

© Copyright 2023 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd