Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Διαδρομή ΜΠ-24

ΜΠ-24 - Αρόδες – Δημοτικό Σχολείο Ίνειας .

Print Bus Route Details

Περιγραφή Αφετηρίας :

Αρόδες – Δημοτικό Σχολείο Ίνειας 

Περιγραφή Επιστροφής :

Δημοτικό Σχολείο Ίνειας  - Αρόδες

Αναχώρηση πρωί: 06:45

Αναχώρηση μεσημέρι: 13:05

© Copyright 2022 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd