Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Σχολικές Διαδρομές - Πόλις Χρυσοχούς

Διαδρομή ΜΠ-24

ΜΠ-24 - Αρόδες – Δημοτικό Σχολείο Ίνειας .
 
© Copyright 2022 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd