Διαδρομή ΜΠ-41

ΜΠ-41 - Κανναβιού - Κρήτου Μαρόττου – Άγιος Δημητριανός – Ψάθι – Πολέμι – Τεχνική Σχολή Πάφου.

Χάρτης διαδρομής

Λεπτομέρειες Διαδρομής

Περιγραφή Αφετηρίας :

Κανναβιού - Κρήτου Μαρόττου – Άγιος Δημητριανός – Ψάθι – Πολέμι – Τεχνική Σχολή Πάφου.

Περιγραφή Επιστροφής :

Τεχνική Σχολή Πάφου - Πολέμι – Ψάθι – Άγιος Δημητριανός – Κρήτου Μαρόττου – Κανναβιού – Ασπρογίά – Παναγιά.

Αναχώρηση πρωί: 06:30

Αναχώρηση μεσημέρι: 13:35