Διαδρομή Μ-19

Μ-19 Μαθητική Διαδρομή - Αρχ. Μακαρίου - Ακαμαντίδος - Γλάδστωνος - Απ. Παύλου - Τάφοι Βασιλέων - Γυμνάσιο Θεοσκέπαστη

Χάρτης διαδρομής

Λεπτομέρειες Διαδρομής

Περιγραφή Αφετηρίας :

Αρχ. Μακαρίου, Καποδιστρίου, Ελευθερίας, Μακαρίου, Ακαμαντίδος, Θερμοπυλών, Νικοδήμου Μυλωνά, Αποστόλου Παύλου, Τάφοι Βασιλέων, Αδαμάντιου Κοραή, Κάτω Περβολιών, Μόρφου , Γυμνάσιο Θεοσκέπαστης.

 

Περιγραφή Επιστροφής :

Γυμνάσιο Θεοσκέπαστης, Αριστάρχου, Κάτω Περβολιών, Αδαμάντιου Κοραή, Τάφοι Βασιλέων, Απ. Παύλου, Νικοδήμου Μυλωνά, Πετράκη Μιλτιάδους, Αφροδίτης, Θερμοπυλών, Ακαμαντίδος, Αρχ. Μακαρίου, Ελευθερίας, Καποδιστρίου, Αρχ. Μακαρίου.

Αναχώρηση πρωί: 07:00

Αναχώρηση μεσημέρι: 13:35