Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Διαδρομή Μ-19

Μ-19 - Αρχ. Μακαρίου - Ακαμαντίδος - Γλάδστωνος - Απ. Παύλου - Τάφοι Βασιλέων - Γυμνάσιο Θεοσκέπαστη

Print Bus Route Details

Περιγραφή Αφετηρίας :

Αρχ. Μακαρίου, Καποδίστριου, Ελευθερίας, Μακαρίου, Ακαμαντίδος, Θερμοπυλών, Νικόδημου Μυλωνά, Αποστόλου Παύλου, Τάφοι Βασιλέων, Αδαμάντιου Κοραή, Κάτω περβολιών, Μόρφου , Γυμνάσιο Θεοσκέπαστης.

Περιγραφή Επιστροφής :

Γυμνάσιο Θεοσκέπαστης, Αριστάρχου, Κάτω περβολιών, Αδαμάντιου Κοραή, Τάφοι Βασιλέων, Απ. Παύλου, Νικόδημου Μυλωνά, Πετράκη Μιλτιάδου, Αφροδίτης, Θερμοπυλών, Ακαμαντίδος, Αρχ. Μακαρίου, Ελευθερίας, Καποδίστριου, Αρχ. Μακαρίου.

Αναχώρηση πρωί: 07:00

Αναχώρηση μεσημέρι: 13:35

© Copyright 2021 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd