Διαδρομή Μ-31

M-31 Μαθητικη Διαδρομή - Άρμου , Μαραθούντα , Κονιά, Δημοτικό Σχολείο Κονιών

Χάρτης διαδρομής

Λεπτομέρειες Διαδρομής

Περιγραφή Αφετηρίας :

Πλατεία Άρμους, Μαραθούντα, Αρχιεπισκόπου Μακάριου ||| Αριστείδου Τζιάμαλι,  Σολωμού, Γεώργιου Γρίβα Διγενή , Δημοτικό Σχολείο Κονιών.

Περιγραφή Επιστροφής :

Δημοτικό Σχολείο Κονιών, Γεώργιου Γρίβα Διγενή, Σολωμού, Αριστείδου Τζιάμαλι, Αρχιεπισκόπου Μακάριου |||Μαραθούντα, Πλατεία Άρμους.

Αναχώρηση πρωί: 07:05

Αναχώρηση μεσημέρι: 13:05