Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Διαδρομή 645

Πόλις Χρυσοχούς-Πάφος

Print Bus Route Details

Πόλις Χρυσοχούς, Χρυσοχού, Γουδί, Χόλι, Σκούλλι, Γιόλου, Στρουμπί, Τσάδα, Πάφος

Αφετηρία Πόλις Χρυσοχούς: 05:30, 06:30, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 13:45, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 20:00
Σάββατο: 06:30, 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00
Κυριακή(Ολόχρονα): 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 19:00

Aφετηρία Πάφος: 06:20, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:10, 15:00, 16:00, 17:00 18:00, 19:00, 21:00
Σάββατο: 08:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00, 21:00
Κυριακή(Ολόχρονα): 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00

© Copyright 2021 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd