Διαδρομή 647

Πόλις Χρυσοχούς-Ανδρολύκου

Χάρτης διαδρομής

Λεπτομέρειες Διαδρομής

Πόλις Χρυσοχούς, Προδρόμι, Ανδρολύκου

Αφετηρία Πόλις Χρυσοχούς: 06:45, 13:40
Σάββατο: 10:30, 14:20

Αφετηρία Ανδρολύκου: 07:00, 14:00
Σάββατο: 10:50, 14:40