Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Διαδρομή 647

Πόλις Χρυσοχούς-Ανδρολύκου

Print Bus Route Details

Πόλις Χρυσοχούς, Προδρόμι, Ανδρολύκου

Αφετηρία Πόλις Χρυσοχούς: 06:45, 13:40
Σάββατο: 10:30, 14:20

Αφετηρία Ανδρολύκου: 07:00, 14:00
Σάββατο: 10:50, 14:40

© Copyright 2023 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd