Διαδρομή 624

Πελαθούσα - Πόλις Χρυσοχούς

Χάρτης διαδρομής

Λεπτομέρειες Διαδρομής

Πελαθούσα-Πόλις Χρυσοχούς


Αφετηρία Πελαθούσα: 08:00, 11:45
Σάββατο: 08:50, 12:20

Αφετηρία Πόλις Χρυσοχούς: 07:40, 11:30
Σάββατο: 08:30, 12:00