Διαδρομή 643A

Παχύαμμος - Πόλις Χρυσοχούς

Χάρτης διαδρομής

Λεπτομέρειες Διαδρομής

Παχύαμμος, Πωμός, Νέα Δήμματα, Αγ Μαρίνα, Αργάκα, Πόλις Χρυσοχούς

Αφετηρία Παχύαμμος: 05:00, 09:20, 12:30
Σάββατο: 06:00, 10:30, 13:30

Αφετηρία Πόλις Χρυσοχούς: 15:10, 18:00
Σάββατο: 07:30, 10:00