Διαδρομή 643B

Παχύαμμος - Πόλις Χρυσοχούς

Χάρτης διαδρομής

Λεπτομέρειες Διαδρομής

Παχύαμμος, Πωμός, Νέα Δήμματα, Αγ Μαρίνα, Πάνω Γυαλιά, Αργάκα, Πάνω Αργάκα, Πόλις Χρυσοχούς

 

Αφετηρία Παχύαμμος: 05:40
Σάββατο: 08:00


Αφετηρία Πόλις Χρυσοχούς: 11:00, 14:00
Σάββατο: 12:40, 14:30