Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Διαδρομή 643B

Παχύαμμος - Πόλις Χρυσοχούς

Print Bus Route Details

Παχύαμμος, Πωμός, Νέα Δήμματα, Αγ Μαρίνα, Πάνω Γυαλιά, Αργάκα, Πάνω Αργάκα, Πόλις Χρυσοχούς

 

Αφετηρία Παχύαμμος: 05:40
Σάββατο: 08:00


Αφετηρία Πόλις Χρυσοχούς: 11:00, 14:00
Σάββατο: 12:40, 14:30

 

© Copyright 2023 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd