Διαδρομή 623

Νέο Χωριό - Πόλις Χρυσοχούς

Χάρτης διαδρομής

Λεπτομέρειες Διαδρομής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Νέο Χωριό, Λατσί, Προδρόμι, Πόλις Χρυσοχούς

Από Πόλη Χρυσοχούς: 

Δευτέρα - Παρασκευή: 08:40, 12:20
Σάββατο: 07:40, 12:20

Από Νέο Χωριό:

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00, 12:40
Σάββατο: 08:00, 12:50