Διαδρομή 625

Κινούσα - Πόλις Χρυσοχούς

Χάρτης διαδρομής

Λεπτομέρειες Διαδρομής

Κινούσα, Μακούντα, Πόλις Χρυσοχούς

Αφετηρία Κινούσα: 08:20, 14:50
Σάββατο: 10:00, 13:50

Αφετηρία Πόλις: 08:00, 14:30
Σάββατο: 09:30, 13:20