Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Διαδρομή 625

Κινούσα - Πόλις Χρυσοχούς

Print Bus Route Details

Κινούσα, Μακούντα, Πόλις Χρυσοχούς

Αφετηρία Κινούσα: 08:20, 14:50
Σάββατο: 10:00, 13:50

Αφετηρία Πόλις: 08:00, 14:30
Σάββατο: 09:30, 13:20

© Copyright 2023 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd