Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Πόλις-Λατσί-Λουτρά Αφροδίτης

Διαδρομή 621

Σταθμός Πόλις Χρυσοχούς - Νοσοκομείο Πόλις
 

Διαδρομή 622

Π.Χρυσοχούς - Λουτρά Αφροδίτης
 

Διαδρομή 623

Νέο Χωριό - Πόλις Χρυσοχούς
 

Διαδρομή 624

Πελαθούσα - Πόλις Χρυσοχούς
 

Διαδρομή 625

Κινούσα - Πόλις Χρυσοχούς
 

Διαδρομή 640

Λυσός - Πόλις Χρυσοχούς
 

Διαδρομή 643A

Παχύαμμος - Πόλις Χρυσοχούς
 

Διαδρομή 643B

Παχύαμμος - Πόλις Χρυσοχούς
 

Διαδρομή 645

Πόλις Χρυσοχούς - Πάφος (Καραβέλα)
 

Διαδρομή 646

Πολις Χρυσοχούς - Μηλιού - Γιόλου
 

Διαδρομή 647

Πόλις Χρυσοχούς-Ανδρολύκου
 

Διαδρομή 648

Κόλπος Κοραλλίων - Κάθηκας - Αρόδες - Ίνεια - Δρούσεια - Πόλις Χρυσοχούς
 
© Copyright 2023 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd