Διαδρομή 636

Πάφος, Στατός - Αγ. Φώτιος

Χάρτης διαδρομής

Λεπτομέρειες Διαδρομής

Πάφος, Αγ Βαρβάρα, Νατά ,Αξύλου, Ελεδιώ, Αμαργέτη, Αγ Μαρίνα, Πενταλιά, Γαλαταριά, Κοιλίνια, Στατός/Αγ Φώτιος

Αφετηρία Πάφος: 08:50, 13:25, 16:00
(Σάββατο: 08:10, 11:30, 13:50)

Αφετηρία Στατός - Αγ. Φώτιος: 06:10, 10:00, 14:30
(Σάββατο: 07:00, 09:20, 12:40)

Κάθε Δευτέρα - Τετάρτη και Παρασκευή η διαδρομή 636 περνά απο Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων και όχι απο Νέα Πενταλιά.

Την τρίτη - Πέμπτη και Σάββατο η διαδρομή 636 περνά απο νέα Πενταλιά και όχι απο Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων.