Διαδρομή 639

Χούλου - Πάφος (Καραβέλα)

Χάρτης διαδρομής

Λεπτομέρειες Διαδρομής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χούλου, Λεμόνα, Λετύμπου, Καλλέπεια, Τσάδα, Μεσόγη(Λεωφόρος)
Πάφος

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟ ΧΟΥΛΟΥ: 07:30, 14:30

ΑΠΟ ΚΑΡΑΒΕΛΑ: 11:50, 15:20

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΠΟ ΧΟΥΛΟΥ: 07:00, 10:50

ΑΠΟ ΚΑΡΑΒΕΛΑ: 10:00, 14:00