Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Διαδρομή 639

Χούλου-Πάφος

Print Bus Route Details

Χούλου, Λεμόνα, Λετύμπου, Καλλέπεια, Τσάδα, Μεσόγη(Λεωφόρος)
Πάφος

Αφετηρία Χούλου: 07:30, 14:30
(Σάββατο: 07:00, 10:50)

Αφετηρία Πάφος: 11:50, 15:20
(Σάββατο: 10:00, 14:00)

© Copyright 2021 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd