Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Διαδρομή 639

Χούλου-Πάφος

Print Bus Route Details

Χούλου, Λεμόνα, Λετύμπου, Καλλέπεια, Τσάδα, Μεσόγη(Λεωφόρος)
Πάφος

Αφετηρία Χούλου: 07:30, 14:30
(Σάββατο: 07:00, 10:50)

Αφετηρία Πάφος: 11:50, 15:20
(Σάββατο: 10:00, 14:00)

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 639 ΑΠΟ 31/08/2022:

639 (ΧΟΥΛΟΥ-ΠΑΦΟΣ)

ΧΟΥΛΟΥ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΗΣ - VIOFOS - LIDL - TIME OUT - DELOUBAK - ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.

639 (ΠΑΦΟΣ-ΧΟΥΛΟΥ)

XΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΟΥ - TIME OUT - LIDL - VIOFOS - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΗΣ- ΧΟΥΛΟΥ

© Copyright 2023 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd