Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Περιφερειακές Διαδρομές

Διαδρομή 630

Καραβέλλα - Γεροσκήπου - Αχέλεια - Τίμη - Κούκλια - Πέτρα του Ρωμιού - Πισσούρι
 

Διαδρομή 632

Πάφος (Καραβέλα) - Αρχιμανδρίτα
 

Διαδρομή 633

Πάφος (Καραβέλα) - Άγιος Νικόλας
 

Διαδρομή 634

Πάφος (Καραβέλα) - Αρμίνου
 

Διαδρομή 635

Αγ. Ιωάννης-Σταυροκόννου
 

Διαδρομή 636

Πάφος (Καραβέλα) - Στατός / Αγ. Φώτιος
 

Διαδρομή 637

Πάφος (Καραβέλα) - Παναγιά
 

Διαδρομή 638

Άγιος Δημητριανός (Κυκλική)
 

Διαδρομή 639

Χούλου - Πάφος (Καραβέλα)
 

Διαδρομή 641

Πόλις Χρυσοχούς - Τέρρα - Δρούσια - Ίνεια - Κάθηκας - Θελέτρα - Πάφος
 
© Copyright 2023 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd