Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Διαδρομή 611

Λιμάνι-Δημοτική Πλάζ Γεροσκήπου (Waterpark)

Print Bus Route Details

Δημοτική Πλάζ Γεροσκήπου (Waterpark)Λεωφ Ποσειδώνος, Λεωφ Δανάης, Λεωφ Ποσειδώνος, Λιμάνι(Κεντρικός Σταθμός)

 

Από Λιμάνι:

Δευτέρα-Παρασκευή (Ισχύει από Σεμπτέβριο- Μάιο)
06:25, 06:50, 07:20, 07:50, 08:05-10:35  (κάθε 10 λεπτά), 10:50, 11:05, 11:20, 11:35, 11:50, 12:15, 12:25, 12:35, 12:45, 13:00, 13:20, 13:35, 13:50, 14:05-16:55(κάθε 10 λεπτά), 17:10, 17:25, 17:40, 17:55.

Δευτέρα-Παρασκευή (Ισχύει από Ιουνίο- Αύγουστο) +Σάββατο + Κυριακή + Σχόλικες Διακοπές
06:25, 06:50, 07:20, 07:50, 08:05 -1 0:45 (κάθε 10 λεπτά), 11:00 - 14:20 (κάθε 10-15 λεπτά), 14:35-16:45 (κάθε 10 λεπτά), 17:00, 17:15, 17:30, 17:50

 

Από Δημοτική Πλάζ Γεροσκήπου (waterpark)

Δευτέρα-Παρασκευή (Ισχύει από Σεμπτέβριο-Μάιο)

06:40, 07:05, 07:35, 08:05, 08:20 - 11:35 (κάθε 10-15 λεπτά), 11:55, 12:15, 12:30, 12:45, 12:55, 13:05 - 14:05 (κάθε 15 λεπτά), 14:20-17:10 (κάθε 10 λεπτά), 17:25 - 18:10 (κάθε 15 λεπτά).

Δευτέρα-Παρασκευή (Ισχύει από Ιούνιο-Αύγουστο) +Σάββατο + Κυριακή + Σχολικές Διακοπές
06:40, 07:05, 07:35, 08:00, 08:20-12:55 (κάθε 10-15 λεπτά), 13:15, 13:30, 13:45,13:55, 14:10, 14:25, 14:35, 14:50, 15:05-16:05 (κάθε 10 λεπτά), 16:10-16:50 (κάθε 10 λεπτά), 17:05, 17:20, 17:30, 17:45, 18:05


Νυχτερινά δρομολόγια από Απρίλη-Νοέμβρη:

Από Λιμάνι:
Δευτέρα-Κυριακή
18:05 - 21:20 (κάθε 15 λεπτά), 21:50, 22:20, 22:50-01:05 (κάθε 15 λεπτά)

Από Δημοτική Πλάζ Γεροσκήπου
Δευτέρα-Κυριακή

18:20 - 21:35 (κάθε 15 λεπτά), 22:05, 22:35, 23:05 - 01:20 (κάθε 15 λεπτά)

 

Νυχτερινά δρομολόγια από Δεκέμβριο μέχρι Μάρτιο

Από Λιμάνι:
Δευτέρα-Κυριακή
18:05 - 20:35 (κάθε 30 λεπτά), 21:50 - 00:20 (κάθε 30 λεπτά)   

Από Δημοτική Πλάζ Γεροσκήπου:
Δευτέρα-Κυριακή
18:20 - 20:50 (κάθε 30 λεπτά), 22:05 - 00:35 (κάθε 30 λεπτά)   

 

© Copyright 2022 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd