Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Διαδρομή ΜΠ-50

ΜΠ-50 Μαθητική Διαδρομή - Κειδάσι – Νικόκλεια – Λύκειο Γιαννάκη Ταλιώτη – Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής – Τεχνική Σχολή Πάφου.

Print Bus Route Details

Περιγραφή Αφετηρίας :

Κειδάσι – Πραστιό – Άγιος Γεώργιος – Μαμώνια – Φασούλα – Νικόκλεια – Λύκειο Γιαννάκη Ταλιώτη – Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής – Τεχνική Σχολή Πάφου.

Περιγραφή Επιστροφής :

Τεχνική Σχολή Πάφου - Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής – Λύκειο Γιαννάκη Ταλιώτη – Νικόκλεια – Φασούλα – Μαμώνια - Άγιος Γεώργιος – Πραστιό – Κειδάσι.

Αναχώρηση πρωί: 06:30

Αναχώρηση μεσημέρι: 13:35

© Copyright 2022 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd