Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Διαδρομή ΜΠ-49

ΜΠ-49 Μαθητική Διαδρομή - Πραστίο -Κειδάσι – Φασούλα – Μαμώνια - ΙΒ' Δημοτικό Σχολείο.

Print Bus Route Details

Περιγραφή Αφετηρίας :

Κειδάσι – Φασούλα – Μαμώνια - Νικόκλεια – Λεωφόρος Δημοκρατίας - ΙΒ' Δημοτικό Σχολείο

Περιγραφή Επιστροφής :

ΙΒ' Δημοτικό Σχολείο - Λεωφόρος Δημοκρατίας – Νικόκλεια – Μαμώνια – Φασούλα - Κειδάσι

Αναχώρηση πρωί: 06:45

Αναχώρηση μεσημέρι: 13:05

© Copyright 2022 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd