Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Διαδρομή ΜΠ-42

ΜΠ-42 Μαθητική Διαδρομή - Στατός - Γαλαταρία - Πενταλία - Αμαργέτη - Χολέτρια - Αχέλεια - Λύκειο Α' Εθνάρχη Μακάριου Γ' Πάφου.

Print Bus Route Details

Περιγραφή Αφετηρίας :

Στατός - Γαλαταρία - Πενταλία - Αμαργέτη, Χολέτρια - Αχέλεια - Γυμνάσιο  Αγίας Παρασκευής – Λύκειο Γιαννάκη Ταλιώτη – Τεχνική Σχόλη Πάφου - Λύκειο Α' Εθνάρχη Μακάριου Γ' Πάφου – Αγορά.

Περιγραφή Επιστροφής :

Αγορά - Λύκειο Α' Εθνάρχη Μακάριου Γ' Πάφου- Τεχνική Σχόλη Πάφου- Γυμνάσιο  Αγίας Παρασκευής – Λύκειο Γιαννάκη Ταλιώτη –  Γεροσκήπου – Αχέλεια – Χολέτρια - Αμαργέτη – Πενταλία – Γαλαταρία - Στατός.

Αναχώρηση πρωί: 06:20

Αναχώρηση μεσημέρι: 13:35

© Copyright 2022 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd