Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Διαδρομή ΜΠ-41

ΜΠ-41 Μαθητική Διαδρομή - Κανναβιού - Κρήτου Μαρόττου – Άγιος Δημητριανός – Ψάθι – Πολέμι – Τεχνική Σχολή Πάφου.

Print Bus Route Details

Περιγραφή Αφετηρίας :

Κανναβιού - Κρήτου Μαρόττου – Άγιος Δημητριανός – Ψάθι – Πολέμι – Τεχνική Σχολή Πάφου.

Περιγραφή Επιστροφής :

Τεχνική Σχολή Πάφου - Πολέμι – Ψάθι – Άγιος Δημητριανός – Κρήτου Μαρόττου – Κανναβιού – Ασπρογίά – Παναγιά.

Αναχώρηση πρωί: 06:30

Αναχώρηση μεσημέρι: 13:35

© Copyright 2022 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd