Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Διαδρομή ΜΠ-36

ΜΠ-36 Μαθητική Διαδρομή - Ασπρογία – Κρίτου Μαρόττου – Άγιος Δημητριανός – Ψάθι – Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Πολεμίου.

Print Bus Route Details

Περιγραφή Αφετηρίας :

Ασπρογία – Κρίτου Μαρόττου – Άγιος Δημητριανός – Ψάθι – Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Πολεμίου.

Περιγραφή Επιστροφής :

Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Πολεμίου – Ψάθι - Άγιος Δημητριανός – Κρίτου Μαρόττου – Ασπρογία.

Αναχώρηση πρωί: 06:45

Αναχώρηση μεσημέρι: 13:05

© Copyright 2022 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd