Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Διαδρομή ΜΠ-44

ΜΠ-44 Μαθητική Διαδρομή - Κούκλια - Μανδριά - Γυμνάσιο /Λύκειο Γεροσκήπου - Τεχνική Σχολή Πάφου.

Print Bus Route Details

Περιγραφή Αφετηρίας : 

Αποστόλου Λουκά, Παρακαμπτήριος  Β6, Ελευθερίας, Σόλων, Λαπήθου, Τρικώμου, Αγίας Ειρήνης, Πεύκιος Γεωργιάδης , Ζοδίας, Αγίου Ανδρονίκου, Κατοκοπιάς, Γύψου, Καλοψίδα, Παρακαμπτήριος  Β6, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου |||Ιπποκράτους, Δρόμος Καναλιού, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Ιπποκράτους, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου |||, Λεωφόρος Αθηνών, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ανεξαρτησίας, Τεχνική Σχόλη.

Περιγραφή Επιστροφής :

Τεχνική Σχόλη, Ανεξαρτησίας, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Λεωφόρος  Αθηνών, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου |||, Ιπποκράτους, Κοζάνης, Θεσσαλονίκης, Δρόμος Καναλιού, Ιπποκράτους, Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου |||, Παρακαμπτήριος  Β6, Καλοψίδα, Γύψου, Κατοκοπιάς, Αγίου Ανδρονίκου, Ζοδίας, Πεύκος Γεωργιάδης, Άγιας Ειρήνης , Τρικώμου, Λαπήθου, Σόλων, Ελευθερίας, Παρακαμπτήριος  Β6, Αποστόλου Λουκά.

Ώρα Αναχώρησης πρωί: 06:45

Ώρα αναχώρησης μεσημέρι: 13:35

© Copyright 2022 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd