Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Περιφερειακές Σχολικές Διαδρομές Πάφου

Διαδρομή ΜΠ-23

ΜΠ-23 Μαθητική Διαδρομή - Κάθικας – Στρουμπί – Δημοτικό Πολεμίου.
 

Διαδρομή ΜΠ-28

ΜΠ-28 Μαθητική Διαδρομή - Γιόλου – Στρουμπί – Γυμνάσιο & Λύκειο Πολεμίου.
 

Διαδρομή ΜΠ-29

ΜΠ-29 Μαθητική Διαδρομή - Γιόλου – Στρουμπί – Γυμνάσιο & Λύκειο Πολεμίου.
 

Διαδρομή ΜΠ-30

ΜΠ-30 Μαθητική Διαδρομή - Χούλου – Λετύμπου – Δημοτικό & Γυμνάσιο Πολεμιού.
 

Διαδρομή ΜΠ-31

ΜΠ-31 Μαθητική Διαδρομή - Χούλου - Λετύμπου - Καλλέπεια - Τσάδα.
 

Διαδρομή ΜΠ-33

ΜΠ-33 Μαθητική Διαδρομή - Ασπρογιά – Δημοτικό Παναγίας.
 

Διαδρομή ΜΠ-36

ΜΠ-36 Μαθητική Διαδρομή - Ασπρογία – Κρίτου Μαρόττου – Άγιος Δημητριανός – Ψάθι – Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Πολεμίου.
 

Διαδρομή ΜΠ-38

ΜΠ-38 Μαθητική Διαδρομή - Δρύμου – Λάσα – Άγιος Δημητριανός.
 

Διαδρομή ΜΠ-39

ΜΠ-39 Μαθητική Διαδρομή - Άγιος Δημητριανός - Κρίτου Μαρότου - Φύτη.
 

Διαδρομή ΜΠ-41

ΜΠ-41 Μαθητική Διαδρομή - Κανναβιού - Κρήτου Μαρόττου – Άγιος Δημητριανός – Ψάθι – Πολέμι – Τεχνική Σχολή Πάφου.
 

Διαδρομή ΜΠ-42

ΜΠ-42 Μαθητική Διαδρομή - Στατός - Γαλαταρία - Πενταλία - Αμαργέτη - Χολέτρια - Αχέλεια - Λύκειο Α' Εθνάρχη Μακάριου Γ' Πάφου.
 

Διαδρομή ΜΠ-43

ΜΠ-43 Μαθητική Διαδρομή - Αμαργέτη – Ελεδιώ – Αξύλου – Νατά – Αναοίτα - Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Τιμης.
 

Διαδρομή ΜΠ-44

ΜΠ-44 Μαθητική Διαδρομή - Κούκλια - Μανδριά - Γυμνάσιο /Λύκειο Γεροσκήπου - Τεχνική Σχολή Πάφου.
 

Διαδρομή ΜΠ-45

ΜΠ-45 Μαθητική Διαδρομή - Άγιος Ιωάννης – Σαλαμιού – Κελοκέδαρα – Σταυροκόννου – Δημοτικό Νηπιαγωγείο Χολετριών.
 

Διαδρομή ΜΠ-47

ΜΠ-47 Μαθητική Διαδρομή - Αρμίνου - Σαλαμιού - Τίμη – Λύκειο Ταλιώτη – Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής – Τεχνική Σχολή Πάφου.
 

Διαδρομή ΜΠ-48

ΜΠ-48 Μαθητική Διαδρομή - Χολέτρια - Νικόκλεια – Δημοτικό Κουκλιών.
 

Διαδρομή ΜΠ-49

ΜΠ-49 Μαθητική Διαδρομή - Πραστίο -Κειδάσι – Φασούλα – Μαμώνια - ΙΒ' Δημοτικό Σχολείο.
 

Διαδρομή ΜΠ-50

ΜΠ-50 Μαθητική Διαδρομή - Κειδάσι – Νικόκλεια – Λύκειο Γιαννάκη Ταλιώτη – Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής – Τεχνική Σχολή Πάφου.
 

Διαδρομή ΜΠ-60

ΜΠ-60 Μαθητική Διαδρομή - Δρυνειά – Σίμου – Δρύμου – Λάσα – Άγιος Δημητριανός.
 

Διαδρομή ΜΠ-64

ΜΠ-64 Μαθητική Διαδρομή - Χούλου – Λετύμπου – Καλλέπεια – Δημοτικό Σχολείο Τσάδας.
 
© Copyright 2022 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd