Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Περιφερειακές Σχολικές Διαδρομές Πάφου

Διαδρομή ΜΠ-23

ΜΠ-23- Κάθικας – Στρουμπί – Δημοτικό Πολέμιου
 

Διαδρομή ΜΠ-28

ΜΠ28 - Γιόλου – Στρουμπί – Γυμνάσιο & Λύκειο Πολεμίου
 

Διαδρομή ΜΠ-29

ΜΠ-29 Γιόλου – Στρουμπί – Γυμνάσιο & Λύκειο Πολέμιου
 

Διαδρομή ΜΠ-30

ΜΠ-30 - Χούλου – Λετύμπου – Δημοτικό & Γυμνάσιο Πολεμιού.
 

Διαδρομή ΜΠ-31

ΜΠ-31- Καλλέπεια - Τσάδα
 

Διαδρομή ΜΠ-33

ΜΠ-33 - Ασπρογιά – Δημοτικό Παναγίας
 

Διαδρομή ΜΠ-36

ΜΠ-36 - Ασπρογία – Κρίτου Μαρόττου – Άγιος Δημητριανός – Ψάθι – Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Πολεμίου.
 

Διαδρομή ΜΠ-38

ΜΠ38 - Δρύμου – Λάσα – Άγιος Δημητριανός.
 

Διαδρομή ΜΠ-39

ΜΠ-39- Άγιος Δημητριανός - Κρίτου Μαρότου - Φύτη.
 

Διαδρομή ΜΠ-41

ΜΠ-41 - Κανναβιού - Κρήτου Μαρόττου – Άγιος Δημητριανός – Ψάθι – Πολέμι – Τεχνική Σχολή Πάφου.
 

Διαδρομή ΜΠ-42

ΜΠ-42 Μαθητική Διαδρομή - Στατός , Γαλαταρία , Πενταλία, Αμαργέτη, Χολέτρια, Αχέλεια , Γεροσκήπου, Α Λύκειο Πάφου.
 

Διαδρομή ΜΠ-43

ΜΠ-43 - Αμαργέτη – Ελεδιώ – Αξύλου – Νατά – Αναοίτα - Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Τιμης.
 

Διαδρομή ΜΠ-44

ΜΠ44 Μαθητική Διαδρομή - Κούκλια - Μανδριά - Γυμνάσιο /Λύκειο Γεροσκήπου - Τεχνική Σχολή Πάφου
 

Διαδρομή ΜΠ-45

ΜΠ-45 - Άγιος Ιωάννης – Σαλαμιού – Κελοκέδαρα – Σταυροκόννου – Δημοτικό Νηπιαγωγείο Χολετριών.,
 

Διαδρομή ΜΠ-47

ΜΠ-47 - Αρμίνου - Σαλαμιού - Τίμη – Λύκειο Ταλιώτη – Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής – Τεχνική Σχολή Πάφου
 

Διαδρομή ΜΠ-48

ΜΠ48 - Χολέτρια - Νικόκλεια – Δημοτικό Κουκλιών
 

Διαδρομή ΜΠ-49

ΜΠ-49 - Πραστίο -Κειδάσι – Φασούλα – Μαμώνια - ΙΒ' Δημοτικό Σχολείο
 

Διαδρομή ΜΠ-50

ΜΠ-50 - Κειδάσι – Νικόκλεια – Λύκειο Γιαννάκη Ταλιώτη – Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής – Τεχνική Σχολή Πάφου.
 

Διαδρομή ΜΠ-60

ΜΠ-60 - Δρυνειά – Σίμου – Δρύμου – Λάσα – Άγιος Δημητριανός.
 

Διαδρομή ΜΠ-64

ΜΠ-64 - Χούλου – Λετύμπου – Καλλέπεια – Δημοτικό Σχολείο Τσάδας.
 
© Copyright 2021 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd